EU Projekti

Frooty nektari (naranča, jabuka, jabuka – šumsko voće) i voćni sirupi BAKINO BLAGO (bazga, malina, višnja) ponosni su nositelji znakova kvalitete Hrvatska kvaliteta  – Croatian quality! 

Stjecanje znakova kvalitete financirano je iz sredstava EU fondova. Detalji poziva i projekta navedeni su u nastavku.

Kod poziva: KK.03.2.1.11

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Korisnik bespovratnih sredstava: UNIFRUIT d.o.o., Vladimira Nazora 1 d, 31540 Podgajci Podravski,  Donji Miholjac

Naziv projekta: POZIV ZNAKOVI KVALITETE KK.03.2.1.11

Referentni broj projekta: KK.03.2.1.11.0144

Serijski broj vaučera: P16_ZNAK_2018_009 5

Ukupna vrijednost projekta: 38.004,00 HRK

Ukupan iznos dodijeljenih bespovratnih sredstva (HRK): 38.000,00 HRK

Intenzitet potpore za prihvatljive troškove (%): 100,00%

Kratki opis projekta: Predmet poslovanja tvrtke Unifruit d.o.o. je proizvodnja sokova od voća i povrća. Projektom će se omogućiti dobivanje znaka Hrvatska kvaliteta za proizvode FROOTY nektare i voćne sirupe BAKINO BLAGO te postići prepoznatljivost kvalitete domaćih proizvoda na tržištu.

Linija proizvoda Bakino blago domaći sirupi (malina, bazga, višnja) su naša premium robna marka. Proizvodnja se odvija na liniji sirupa uz kontrolu parametara ( suha tvar, pH, temperatura pasterizacije) u laboratoriju. Proizvodi se pakiraju u staklene boce od 1L.

linija proizvoda Frooty voćni nektari (naranča, jabuka, jabuka-šumsko voće) su vlastita robna marka. Za ovu vrstu proizvoda koristimo voćne koncentrate iz EU. Udio voća je najmanje 50%. Ne sadrže umjetna sladila. Proizvodnja se odvija na liniji nektara uz kontrolu parametara ( suha tvar, pH, temperatura pasterizacije) u laboratoriju. Pakiranje je u višesložnoj ambalaži od 2L .

Ciljevi projekta: Prepoznatljivost kvalitete domaćih proizvoda  na tržištu.

Očekivani rezultati projekta: Očekujemo povećanu prodaju i prepoznatljivost na tržištu uz znakove HRVATSKA KVALITETA.

Razdoblje provedbe projekta: 08.04.2021. – 08.04.2024.

Kontakt osoba za više informacija: Antonija Keteš, aketes@unifruit.hr; 099/2152-3106

Potpore su dodijeljene na temelju Program dodjele potpora male vrijednosti za ishođenje znakova kvalitete (KLASA: 910-04/17-01/2938 , URBROJ: 526-08-01-02-02/4-18-5 od 01. veljače 2018. godine.

Potpore su dodijeljene sukladno Uredbi Europske komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti.

Za više informacija:

 

 

UNIFRUIT d.o.o.

Vladimira Nazora 1/d

31552 Podravski Podgajci, Hrvatska

OIB: 30532096995

tel. 031/550-143, fax: 031/550-139

info@unifruit.hr